Pompa zatapialna wielostopniowa WZA 2.06 Hydro-Vacuum Grudziądz

1,693.00 zł

Wielostopniowe zatapialne pompy wirowe typu WZA, idealnie nadają się do pompowania wody czystej; pitnej i użytkowej, wykorzystywanej w gospodarstwach domowych.
Pompy typu WZA powinny być instalowane, wszędzie tam, gdzie lustro wody w ujęciu uniemożliwia zastosowanie pompy samozasysającej, a głębokość ujęcia uniemożliwia zastosowanie pompy głębinowej.
Pompy WZA mogą być również stosowane do pompowania innych cieczy o współczynniku pH = 6 ÷ 8, maksymalnej dopuszczalnej lepkości do 13 mm2/s i gęstości do 1000 kg/m3. Dopuszczalna jest zawartość w pompowanym medium wytrąceń stałych nieabrazyjnych o maksymalnej średnicy 0,5 mm i w ilościach do 50 g/m3.

Agregaty pompowe WZA są stosowane między innymi w:

systemach zaopatrzenia w wodę (pompowanie wody ze studni o minimalnej średnicy 6″ lub ujęć otwartych zbiorników, rezerwuarów),
automatach wodociągowych (np. automat typu AGE.5),
instalacjach nawadniających,
systemach myjących,
układach odwadniających,
zagospodarowaniu wody deszczowej.

Brak w magazynie