pompy zatapianle, pompy głębinowe, sprężarki, naprawa

www.pompy-politowski.pl

pompa
zatapialna

pompa
głębinowa

AGREGATY GŁĘBIONOWE

pompy zatapianle, pompy głębinowe, sprężarki, naprawa

Przeznaczone są do pompowania czystej wody z ujęć głębinowych, która dalej może być wykorzystywana w procesie uzdatniania do celów spożywczych, technologicznych, nawadniania pól lub odwadniania wykopów np. w kopalniach odkrywkowych. Posiadamy dużą wiedzę z zakresu remontu tych agregatów oraz stację prób w której określamy parametry technologiczne oraz energetyczne remontowanych pomp. Naprawiamy pompy wszystkich producentów Posiadamy również zapasy części oraz całych korpusów również do pomp czeskich i rumuńskich. Posiadamy w sprzedaży agregaty pompowe po remoncie, wykonanym w naszym warsztacie.

POMPY ZATAPIALNO-ŚCIEKOWE

pompy zatapianle, pompy głębinowe, sprężarki, naprawa

Przeznaczone są do pracy w tłoczniach ścieków, przepompowniach, oczyszczlniach ścieków, odwodnieniach wykopów. Znajdują zastosowanie w zakładach wodno-kanalizacyjnych, przemyśle, u dbiorców.

MIESZADŁA

pompy zatapianle, pompy głębinowe, sprężarki, naprawa

Służą do wywołania ruchu ścieków w oczyszczlniach aby nie nastąpiła zbyt szybka sedymentacja (szybki osad).

Pompy pionowe-wielostopniowe

pompy zatapianle, pompy głębinowe, sprężarki, naprawa

Służą do utrzymywania ciśnienia w układach tłoczenia czystej wody, w procesach technologicznych, w nawadnianiu pól i w istalacjach przeciw pożarowych.

Sprężarki powietrza

pompy zatapianle, pompy głębinowe, sprężarki, naprawa

Służą do wytwarzania sprężonego powietrza, które służy do celów technologicznych przy uzdatnianiu wody, do napędu urządzeń pneumatycznych.

Pompy hydroforowe

pompy zatapianle, pompy głębinowe, sprężarki, naprawa

Służą do utrzymania ciśnienia w układach wodnych.